Hizmet Sözleşmesi

Maksiweb hizmet sözleşmesi aşağıda yazıldığı gibidir.

Aşağıda yazılı olan maddeler, Maksiweb ile müşteri arasında sağlanacak anlaşma metnidir.

Madde (1) Taraflar : 1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan Maksiweb İnternet Hizmetleri (Maksiweb olarak anılacaktır.) ile yeni müşteri kaydı bölümünde belirtilen detayları ile belirtilen kişi/kurum (müşteri olarak anılacaktır) arasında Maksiweb den alınacak hizmetleri aşağıda belirtilen madde ve koşullar ile imza altına alınmış sayılacaktır.

Konusu: Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

İşbu sözleşme müşteri’nin iletişim, tanıtım, reklam ve benzeri hizmetleri yürütebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu internet yazılımlarının Maksiweb tarafından hazırlanması ve yayımlanması hizmetini kapsamaktadır.


Maksiweb’in Yükümlülükleri

* Maksiweb, müşteri'nin tanıtım ve reklam için ihtiyaç duyduğu yazılımları (web tasarımı) hazırlamakla ve sözleşme geçerlilik süresince yayımlamakla yükümlüdür. Maksiweb site yayımını yüksek hız ve kalitedeki sucunuda yapacağını taahhüt eder.

* Maksiweb, müşteri'ye sağlanmakta olan hizmetlerle ilgili oluşabilecek hataları ve sorunları 24 saat içerisinde düzeltmekle yükümlüdür. Hatalardan kaynaklı düzeltmeler için ücret talep etmez.

* Maksiweb, müşteri tarafından talep edilen ek tasarım (tasarım ve veri tabanı kodlarında değişikliği gerektiren düzeltmeler ve sayfa eklemeler) için, gerekli etüdü tamamlandıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri ek ücret mukabilinde sisteme entegre edeceğini beyan eder.

* Web sitenin teslim süresi 30 - 45 gün, e-ticaret ve portal bazlı çalışmalarda ise 60 - 90 gün, özel proje bazlı çalışmalar ise ..../..../...... tarihinde teslim edeceğini taahhüt eder.

* Maksiweb, müşteri tarafından talep edilmesi durumunda bütün şifreleri teslim eder.

* Maksiweb, bu sözleşme çerçevesinde kiralanan alan adının müşteri'ye ait olduğunu kabul eder.

* Maksiweb, herhangi bir sorun nedeniyle sitenin hizmet dışı kalması durumunda web sitesini ilk formatında yeniden yayıma sokacak, bunun için herhangi bir ücret talep etmeyecektir.

* Maksiweb, yapılan ve/veya yapılacak çalışmanın yüksek kalitede olduğunu beyan etmek için, müşteriye görsel test sonuçları (mobil uyumluluk, web site performansı, web site hata oranı, web site güvenliği) sunmayı taahhüt eder.

* Maksiweb, web sitede hatasız içeriği sağlayana kadar güncelleme yapmakla yükümlüdür.

* Maksiweb, arama motoru optimizasyon çalışmalarında yükselme garantisi verir, kalıcılık garantisi vermez. Fakat kalıcılığı sağlamak için, .........TL karşılığında periyodik çalışmayı müşteriye beyan eder.

* Maksiweb sözleşme geçerliliğini koruduğu sürece sitenin arama motorlarındaki pozisyonunu izleyecektir. Arama motorlarının kriterlerindeki değişimler ve gelişmeler siteye yansıtılacaktır.

* Maksiweb, web sitenin yayın aşamasından sonra, web site içerik yönetimi ile ilgili bilgileri müşteri ile paylaşmakla yükümlüdür.


Müşterinin Yükümlülükleri

* Müşteri, web tabanlı yazılımların düzenlenmesi ve tasarlanması için gerekli resim ve yazı bazlı doneleri kendisi tedarik etmekle yükümlüdür. Müşteri'nin gerekli doneleri zamanında vermemesinden kaynaklanan gecikmelerden Maksiweb sorumlu tutulamaz. İlk yayımda yerleştirilen genel içerik dışındaki yazı ve resim girişleri müşteri tarafından yapılacaktır.

* Müşteri yıllık teknik destek hizmeti olan .........TL ücretini ödemeyi kabul ettiği takdirde, site yeniliklerini, güncellemelerini, yıllık destek sağlanmasını Maksiweb’den talep edebilir.

* Müşteri, Maksiweb tarafından üretilen yazılımlarda kullanılan özel yazılım tekniklerinin telif hakkının Maksiweb'e ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtılmayacağını kabul ve beyan eder.

* Müşteri, dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu, Maksiweb’in hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

* Müşteri, web sitesi güncelleme şifrelerini istediği zaman teslim alabilecektir. Güncelleme şifreleri teslim edilmesinden itibaren bu şifrelerin üçünü kişilerin eline geçmesinden ve buna bağlı olarak ortaya çıkacak sorunlardan Maksiweb sorumlu tutulamaz. Kullanıcıların veri tabanında yol açtığı hatalardan veya farklı sorunlar sonucu oluşan veri kayıpları ve diğer sorunlardan Maksiweb sorumlu tutulamaz.

* Müşteri, yapım aşamasında üzerinde çalışılan tasarımı bütün olarak değiştirme talebinde bulunduğunda, sözleşme tutarının %20'i kadar fark ödeyeceğini kabul eder.


Hizmet Süresi ve Hizmet Bedeli

İşbu sözleşme ile taahhüt edilen hizmetin süresi 1(bir) yıl olarak belirlenmiştir.
Sözleşme bitiminden sonraki her yıl (DOMAIN NAME) alan adı yenileme masrafları için .........TL, (HOSTING) web site barındırma alanı yenileme için .........TL ücreti Maksiweb’e ödenmesi kaydıyla müşteri'ye bildirilecektir. Destek hizmetinin devamının istenmesi durumunda .........TL ek ücret Maksiweb’e ödenecektir.

Hizmet bedeli 1(bir) yıllık .........TL olarak belirlenmiştir.

Hizmet bedelinin %45’i iş başlangıcında, kalan tutar iş tesliminden hemen sonra, müşteri tarafından Maksiweb e ödenecektir.

Ödemelerin yapılmaması durumunda, Maksiweb taahhüt ettiği hizmeti ertelemek, durdurmak veya iptal etmek hakkına sahiptir.

Sözleşmenin konu yapıldığı alan adı ................................'dur.